Plats:Friskvårdsstugan Kropp och Sinne

Finner du på

Mabacksv.13 (ingång på baksidan)

Vid vändplanen,vid Damella

Mullsjö, 565 33

0703037238

www.kroppochsinne.com